Enteresan Haber

EN ÇOK OKUNAN TARİH YAZILARI
İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİ
HABER » Tarih » Ziya Gökalp ve “Turan” » Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 19:14

Ziya Gökalp ve “Turan”

Ziya Gökalp ve “Turan”

Ziya Gökalp, “Turan nedir” konusunu incelerken şöyle der: “Bu gün Avrupa’lılar Türk ülkesine TÜRKİYA dedikleri gibi, geçmişte İran’lılar da Türk’lerin vatanı geniş kıtaya TURAN adını verirlerdi…”

Ziya Gökalp, “Turan nedir” konusunu incelerken şöyle der: “Bu Avrupa’lılar Türk ülkesine TÜRKİYA dedikleri gibi, geçmişte İran’lılar da Türk’lerin vatanı geniş kıtaya TURAN adını verirlerdi…”

Türk deyiminden olarak söz eden en eski yazılı kitap, Musevilerin Tevrat’ıdır. Tevrat ya da Ahd-i Atik en eski İbranice eserdir. Dünya varlığından, uluslardan, devletlerden ve dünyanın kuruluşundan söz eden en eski eser olarak Tevrat insanlığın doğuşu bölümünde şöyle der: TUGAR, Nuh Peygamberin oğlu Yafes’in oğludur!

İsa’dan 458 yıl önce yaşamış, Musevi tarihçi Hazkiyal ise şöyle yazmıştı:
“Torok’lar, Dara’nın ülkesinin bitiminden başlayan ve sonu bilinmeyen yerlere kadar geniş alanlarda yaşayan, başlıca DOKUZ kola ayrılmış büyük bir ulustur. Çin de Torokların egemenliğindedir.”

Flavius, bu gün kalıntıları Irak’ta olan BAYAT Türkleri’nden söz etmiş. Dahası, Osmanlıların atası olan Kayılar, Anadolu’ya gelmeden üç yüz yıl önce, varlıklarını saptadığı bu Torok’ların ata sözlerini kaydederken , İbranice şöyle yazar:
Türk Turan’dan Gele Han ola
Tüm acun Turan ola, Türk ola.

Türk tarihi, bütün eski ve bilinen ulusların tarihinde olduğunca milli destanlarla başlar. Türk tarihinin üstünlüğüyse, destanların zenginliğindendir.

Bu destanların ilkine göre Türkleri ilk kez bir bayrak altında toplayan İlçe Han’ dır. Kimi kaynakların Olcay Han olarak adlandırdığı Başbuğ, Peygamber Nuh’un oğlu Yafes’tir. Bütün kaynakların birleştiği gerçek ise Yafes’in oğullarından en büyüğünün adının Türk olduğudur.

İlçe Han’ın ilk Türk devletini kurduğu bölgenin Moğol Yurdundaki Salanga Irmağının bulunduğu Kossugöl olduğu öne sürülür. Ancak Zafername gibi Doğu kaynakları ilk Türk devletinin Isığ Gölü çevresi olduğunu söyler.

Destana göre İlce Han’ın ölümüyle yerine oğlu Bakoy Han geçer. Uluısuna şanlı ve mutlu bir dönem yaşatan Bakoy Han’ın Kara Han, Gür Han, Göz Han ve Orhan adlı dört oğlu olur. Kara Han, babasının ölümünden sonra Türklerin Başbuğu olur.

Türklerin ulusal destanlarının en ilginç bölümü Karahan’la başlar çünkü Karahan, Türk birliği dendi mi akla ilk gelen Oğuz Han’ın babasıdır. ..

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BİZE YAPILANLARI SİZ UNUTTUNUZ BİZ UNUTMADIK
SON EKLENEN TARİH YAZILARI