Enteresan Haber

EN ÇOK OKUNAN TARİH YAZILARI
İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİ
TARİHTE KİMDİR KİMLERDİR
BU UTANÇ BİZE YETER
HABER » Tarih » Türkler Anadolu’ya ne zaman geldiler ? » Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 1:13

Türkler Anadolu’ya ne zaman geldiler ?

Türkler Anadolu’ya ne zaman geldiler ?

Türkler’in Anadolu’ya gelişini Milattan Önce 3000-2000 yıllarına kadar çıkaranlar varsa da, bu iddialar tarihçiler arasında genel kabul görmüş fikirler değildir.

Anadolu’ya Türkler’in ilk gelişi 4. yüzyılın sonlarına doğru Batı Hunları (Avrupa Hunları) tarafından gerçekleştirildi. Hunlar bir taraftan Balkanlar üzerinden Trakya’ya doğru yürürken, diğer taraftan Batı Hunları’nın doğu bölümü de Kafkas dağlarını aşıp, Anadolu’ya girdi.

Kursık ve Basık isimli iki komutan idaresindeki Hun atlıları Erzurum üzerinden Malatya’ya ulaştılar. Çukurova’ya indiler, Urfa ve Antakya’yı kuşattılarsa da alamadılar.

Kudüs’e kadar inen Hunlar, burada fazla kalmadılar ve 396’da tekrar Kafkaslar’a döndüler. İki yıl sonra tekrar Anadolu içlerine girmişlerse de, bu bölgede yerleşmeye dönük bir teşebbüsleri olmadı.

Hunlar’dan sonra Türkler’in Anadolu’ya ikinci gelişi Sabarlar’la oldu. İdil, Don ve Kuban ırmakları arasındaki bölgede bir devlet kurmuş olan Sabar Türkleri 6. yüzyılda Kafkaslar’ın güneyine kadar olan toprakları ele geçirdiler. Daha sonra Kayseri, Konya, Ankara taraflarına şiddetli akınları oldu.

Türklerin Anadolu’ya 1071’de Zaferiyle girdiği iddiası gerçek dışı

Anadolu’ya açılan kapının anahtarı olarak görülen Zaferi’nin Türk tarihindeki önemi yadsınamaz. Ancak, resmi tarih söylemi kurgulanırken, özellikle ders kitaplarında Malazgirt Savaşı’nın sonucu olarak Türklerin Anadolu’ya girişini sağladığı belirtilir. Halbuki, Türkler Malazgirt’in çok öncesinde Anadolu topraklarına giriş yapmıştı.

blank

Aşağıda aktarılan tarihi gerçekler de göz önüne alındığında bazı akademisyenlerin de belirttiği gibi “ Zaferinin Türklerin Anadolu’ya ilk değil son girişi olduğu” net şekilde anlaşılmaktadır.

Zaferi Anadolu’nun ekonomik, idari ve siyasi hakimiyetinin Türklere açıldığı bir kapı olmuştur.
Anadolu’ya doğru göçler, sonrasında yoğunlaşarak devam etmiştir. Malazgirt’ten önce Anadolu’ya yapılan akınlar daha çok keşif amaçlı iken sonrakiler sahiplenme adına yapılmıştır (İlave bilgi için Oğur Ünal’ın “Horasan’dan Anadolu’ya Tarihi” başlıklı kitabı da incelenebilir).

■ Milattan önce, göç güzergahında bulunan Anadolu toprakları Türk toplulukların uğrak noktası olmuştur.

■ Anadolu’ya M.Ö. 4. yy.’dan bu yana (Sibir, Avrupa Hun, Hazar, Oğuz, Peçenek gibi) çeşitli Türk toplulukları tarafından akınlar gerçekleştirilmiştir.

■ Emevi ve Abbasiler döneminde İslam Devleti hizmetinde görev alan Türkler, 8. ve 9. yy.’dan başlayarak Anadolu’ya gaza ve cihad akınları yapmıştır.

■ Anadolu’daki 100’e yakın yazıtta yapılan incelemeler de 1071 öncesinde Anadolu’da Türklerin yaşadığını gözler önüne sermektedir.

■ Çağrı Bey’in ’ten çok önce Anadolu’ya ilk seferini emrindeki üç bin kadar atlı ile 1015-1021 arasında düzenlediği bilinmektedir (Gazneliler idaresindeki Khorasân-Rey yolu ile Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu topraklarına girmiştir) (Claude Cahen bu seferin 1029’da gerçekleştiğini, Aristages 1016’da, Urfalı Mateos ise 1016’da yapıldığını iddia etmektedir.

■ 1018-1071 arasında Anadolu’ya yapılan akınlarda Sivas, fethedilmiş, Malatya, Kayseri, Kars ve Ani’ye seferler düzenlenmişti. “Türklerin Anadolu’ya ilk girişi” (XI. yüzyılın ikinci yarısı) adlı kitabında aktardığı üzere Claude Cahen’e göre de Türklerin 1018 yılından başlayan Anadolu akınları düzensiz bir yoğunlukla hızla artarak yıllarca devam etmiştir.

öncesinde 1048’de Pasinler Ovasında Pasinler Savaşı’nda Selçuklu birlikleri ilk kez Bizanslılarla yaptığı meydan muharebesini kazanmıştı. Tuğrul Bey 1054’te Doğu Anadolu seferine çıkıp Erzincan, Erciş, Bayburt ve Kemah’ı ele geçirmişti.

BU YAZILARIDA OKUDUNUZMU?
Kan sözleşmesi ! Hunlar’dan beri gelen büyük gelenek !
Kiev Hazar Türkleri tarafından kuruldu
Türk Töresinde Kadın
Savaşçı Türk İskit kadınları
Kumanlar kimdir? Kumanlarla Kıpçaklar aynı mı? Kuman Türkleri nerede yaşar?
Arapların Türklere Yaptığı Katliamlar ve İhanetler

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BİZE YAPILANLARI SİZ UNUTTUNUZ BİZ UNUTMADIK
SON EKLENEN TARİH YAZILARI