Enteresan Haber

ARAMA SONUÇLARI
İbni Sina Türk mü? Farslı mı?

İbni Sina Türk mü? Farslı mı?

Avrupada son senelere gelinciye kadar İslâm medeniyeti yalnız Araplarla iran lılara mal edilmiş, ilim ve fen araştırmalarında ve eserlerinde her nedense Türkler İslâm medeniyetinde daima en son safhay...