Enteresan Haber – Enteresan Haber.Com

HABER » Tarih » Semavi dinlerde kurbanın kökeni » Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020 17:28
Semavi dinlerde kurbanın kökeni

Semavi dinlerde kurbanın kökeni

Kurban kesme eylemi, İslam Dini’nin doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır 5000 yıl önce de vardı. Morfolojik açıdan bakıldığında İbrahim’in oğlunu kurban edişi Eski-Doğu dünyasında sıkça uygulanan ve İbranilerin Peygamberler dönemine kadar sürdürdükleri, ilk çocuğun kurban edilişi pratiğinden başka bir şey değildir.

İlk çocuk, çoğunlukla Tanrı’nın çocuğu olarak görülürdü Bu ilk çocuğun edilmesi, Tanrı’ya ait olanın geri verilmesi demekti. Akad’lardan beri bütün Sami kavimlerinde olan bu ilk evladın Tanrıya ait olması Tevrat’da şöyle geçer.”Bütün ilk doğanlar benimdir; ister sığır, ister davar olsun, ilk doğan erkek hayvanlarınızın tümü bana aittir. Bütün ilk doğan oğullarınızın bedelini ödemelisiniz.” (Mısır’dan Çıkış 34)

Hıristiyanlıkta ise insan kurban, kendini tüm insanlığın günahları adına kurban eden Hz. İsa’nın kendisidir. İsa’nın kurban edilmesi, komünyon ayininde sembolik olarak tekrar edilir. Kutsal ekmek İsa’nın bedenini, kutsal şarap ise kanını simgeler; şarabın içilmesi ve kutsal ekmeğin yenmesi İsa’nın sembolik olarak yeniden kurban edilmesi, onun bedeninin ve kanının paylaşılması anlamına gelir.


Müslümanlıkta kurban Tevrat’da bulunan kıssanın aynısını tekrarlar zaten kurban İbranice korban kelimesinden alınmıştır Kuran ve Tevrat arasında bulunan tek fark Kuran’da kurban edilen çocuk İsmail iken Tevrat’da İshak’tır.

Etiketler: , , , , , ,