Enteresan Haber

EN ÇOK OKUNAN TARİH YAZILARI
İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİ
TARİHTE KİMDİR KİMLERDİR
BU UTANÇ BİZE YETER
HABER » Tarih » Önce vatan: Teşkilat-ı Mahsusa » Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 1:11

Önce vatan: Teşkilat-ı Mahsusa

Önce vatan: Teşkilat-ı Mahsusa

Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı’nın son yarım yüzyılında kurulan en önemli örgüttür. Bu hem istihbarat kuruluşu hem de paramiliter örgüt (devlet tarafından destek verilen ama sivil ve gönüllülerden oluşan silahlı insanlar-yardımcı asker), I. Dünya Savaşı yıllarında düşmana karşı amansızca savaşmış, büyük başarılara imza atmıştı.

Teşkilat-ı Mahsusa ’nın son yarım yüzyılında kurulan en önemli örgüttür. Bu hem istihbarat kuruluşu hem de paramiliter örgüt (devlet tarafından destek verilen ama sivil ve gönüllülerden oluşan silahlı insanlar-yardımcı asker), I. Dünya Savaşı yıllarında düşmana karşı amansızca savaşmış, büyük başarılara imza atmıştı.

Teşkilat-ı Mahsusa kadrosu

Teşkilat-ı Mahsusa Kadrosunda fikir adamları, dava sahipleri, siyaset uzmanları, kurmay subaylar bulunan teşkilat, İslam Birliği ve ’nın ayakta kalması için amansız bir savaş verdi. Süleyman Askeri ve Kuşçubaşı Eşref’in reisliğini yaptığı Teşkilat-ı Mahsusa da, Mehmet Akif Ersoy’dan, ’e kadar birçok önemli kişi çalıştı…

Teşkilatın son reisi Hüsamettin Ertürk (Paşa) örgütün siyasi görüşünü anlatırken “Amaç Pantürkizm’le Panislamizm’i tek bayrak altında toplamaktı. Enver Paşa bir yandan Emiri Efendi’nin İttihat Terakki programındaki Panislamizm’i almış öte yandan da Ziya Gökalp’in Pantürkizmi’ne el atarak ikisini bir potada eritmişti” diyecekti.

Özellikle İngiltere’nin sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak için Panislamizm’e sıkça başvurulacaktı. Öte yandan Türkistan ve Orta Asya’da güdülen tek siyaset, Pantürkizm’di. Enver Paşa’nın Almanya destekli Panislamizmi İngiltere’yi çok uğraştıracak, birçok girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olacaktı.

Teşkilat-ı Mahsusa adı ilk kez 1911’de İtalyanların Trablusgarp ve Bingazi’ye (Libya) asker çıkarmasıyla duyuldu. devleti savaşa doğrudan katılmamış ama Enver Paşa, sahaya Teşkilatı sürmüştü. Ve bir avuç vatan evladı, 100 bin kişilik İtalyan ordusunu Libya’nın kızgın kumlarına çaktı, uzun süre İtalyanlar bir adım ileri gidemedi.

Ne var ki, Balkan Savaşı çıkıp da Edirne’yi ele geçirince, Teşkilat apar topar Balkanlara koştu ve Libya direnişi “başarısızlıkla” sona erdi…

blank

Dünya Savaşı’nda İngilizlerin Basra’yı ele geçirmesinden sonra teşkilat reislerinden Süleyman Askeri Bey Kürt ve Arap aşiretlerinden oluşan bir kuvvetle İngilizlere karşı vur-kaç saldırıları düzenlemeye başladı. Abadan’da İngiliz Ordusunun petrol tesislerini yaktı. İngilizler bütün güçleriyle saldırıya geçti; 12-14 Nisan 1915’te Şuaybe’de ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Ne yazık ki, yenilgiyi hazmedemeyen Süleyman Askeri intihar etti…

Halil Kut Paşa Süleyman Askeri’nin öcünü almakta gecikmedi

Süleyman Askeri’nin “öcünü almakta gecikmedi devlet!” Teşkilatın kılavuzluğunda, 29 Nisan 1916’da Halil Kut Paşa komutasında ordusu, İngiliz birliklerini Kutül Amare’de yenip birçoğunu da esir aldı. Hemen ardından Nuri Paşa ve Rauf Bey yönetiminde bir Teşkilat-ı Mahsusa birliği savaşta tarafsız olan İran ve Afganistan’a giderek burada oluşturacakları kuvvetlerle İngilizleri arkadan vurmayı denedi, başarılı olamadı! Kuşçubaşı Eşref Bey “İngiliz, İran’ın damarlarına girmişti, söküp atamadık” diyecekti.

Batı Trakya Muhtar Türk Cumhuriyeti

Teşkilat 1913’te Edirne’nin Bulgarlara bırakılmasına karşı direniş başlatmıştı. Direniş başarılı oldu ve Temmuz 1913’te Edirne geri alındı, bölgeyi Bulgarlardan temizlemek amacıyla kısa ömürlü de olsa Batı Trakya Muhtar Türk Cumhuriyeti’ni kurdu.

Süleyman Askeri Bey Gümülcine’de bir meclis toplayarak yörenin önde gelenlerini davet etti. Gümülcine Meclisi cumhuriyetin resmen kurulduğunu ilan etti. Yunan ve krallıkları yeni cumhuriyeti tanımak zorunda kaldı.

Hükümetin başkanlığına teşkilatın güvendiği Gümülcine Belediye Başkanı getirildi. Süleyman Askeri genelkurmay başkanlığı görevini üstlendi. Genelkurmay 2. Başkanlığına Çerkes Ethem Bey’in ağabeyi Çerkes Reşit Bey atandı. Bu arada Milli Kuvvetler Komutanı Kuşçubaşı Eşref Bey, cumhuriyet sınırlarında toparlanmaya çalışan çeteleri yenilgiye uğrattı, “Bulgar’ın bir kaçışı vardı ki görmeye değerdi doğrusu!”

Bölge ve yeni hükümet tümüyle Teşkilatın denetimi altındadır artık. Ama uzun sürmez Türklerin kurduğu ilk cumhuriyetin ömrü. Hükümeti Eylül 1913’te gönülsüz de olsa Bulgaristan’la barış anlaşması imzalar.

Anlaşmaya göre bölgenin boşaltılması gerekmektedir ancak Teşkilat bu hükme pek kulak asmaz. İstanbul Muhafızı Cemal Paşa devreye girmek zorunda kalır. Teşkilat onu sevmektedir, ricasını geri çeviremez. Ancak Rumeli’de başlatılan bu hareket Osmanlı İmparatorluğu’nun bütününe yayılır kısa sürede.

Enver Paşa’nın gücü artar, devlete canlılık kazandırma hareketi daha yaratıcı ve geniş kapsamlı hale gelir. Teşkilat dosta düşmana varlığını görkemli bir biçimde ilan etmiştir.


BU YAZILARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Atatürk düşmanlığının tohumlarını atan casus! Doktor Rıza Nur
Sabahattin Ali’nin Atatürk’e ‘Beni affet’ diyen bilinmeyen mektubu
Rockefeller ‘fakirlere yardım’ diye gelip isyancılara para dağıtınca Osmanlı’nın da Cumhuriyet’in de kara listesine alınmıştı
Vatan haininin oğlu Osmanlı’yı nasıl haraca bağladı
Sünnet in tarihi kökeni
Asala operasyonları nasıl ve kimlerce yapıldı?
Halifeliği üç yıl sürdü ama zulmü asırları aştı ! Yezid‘in ölüm rivayetleri ! Yezid nasıl öldü
Ahmet Haşim 1919’daki mektubunda Anadolu’yu taş devrine benzetiyor


Etiketler: , , , ,

BİZE YAPILANLARI SİZ UNUTTUNUZ BİZ UNUTMADIK
SON EKLENEN TARİH YAZILARI