Enteresan Haber

EN ÇOK OKUNAN TARİH YAZILARI
İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİ
İbni Sina Türk mü? Farslı mı?
HABER » Tarih » İbni Sina Türk mü? Farslı mı? » Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 5:44

İbni Sina Türk mü? Farslı mı?

Avrupada son senelere gelinciye kadar İslâm medeniyeti yalnız Araplarla iran’lılara mal edilmiş, ilim ve fen araştırmalarında ve eserlerinde her nedense Türkler İslâm medeniyetinde daima en son safhaya atılmıştır. Bunun nedeni fen, astronomi ve matematik te Arapçanın ilim dili olmasıdır. Özün sözü bir çok Türk bilim insanı, İslam ve batı medeniyetinde ya İranlı, yada Arap olarak gösterildi. Bunlardan biride İbni Sina’dır.

Özellikle tıp ve felsefe alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren en önemli bilim insanları içerisinde İbni Sina gelmektedir. Bununla birlikte matematik ve astronomi gibi daha pek çok önemli alanda önemli gelişmeler ve atılımlar gerçekleştirdiğini ifade etmek mümkün. Dünya çapında önemli bir isim olarak öne çıkan İbn-i Sina’nın, Türk olup olmadığı önemli bir yere sahiptir.

İbn-İ Sina Türk Mü?
İbn Sina’nın babası Abdullah, aslen Belh doğumludur. Belh, kadim bir Türk şehridir (nitekim Mevlâna Celalettin de aynı şehirde doğmuştur). Sâmân oğullarından Nuh b. Mansur döneminde yine kadim bir Türk şehri olan Buhara’ya gelmiştir.

Buhara’da vergi memurluğu görevine tayin olmuştur. Bu görevi esnasında Buhara’nın Hormisen ve Afşana kasabalarında görev yapmıştır. Nihayet babası Abdullah, Afşana’lı Sitare (=Yıldız) Hanım’la evlenmiştir. Ebu Ali Hüseyin b. Abdullah ve kardeşi Ebu’l-Haris Ali b. Abdullah bu izdivacın meyveleridir. Bu bilgiler talebesine dikte ettirdiği Cüzcani’den mervidir. (İbn Ebi Useybia, Uyunu’l-Enba Fî Tabakâti’l-Etibbâ, s. 437 vd.)

Genel olarak köken açısından Araştırma ile beraber, İbni Sina’nın Türk olduğu öne çıkıyor. Gelen anne ve babasının mensup olduğu etnik köken, gerekse ‘Sina’ ismi üzerinden yapılan incelemeler bunun en önemli kanıtıdır. Tarihsel açıdan etnik köken olarak yapılan inceleme ve araştırmalar, İbn-i Sina’nın Türk olduğunu günümüzde ortaya çıkarmıştır. Yani İbn-i Sina’nın bir Türk olduğunu ifade etmek mümkün.

Bazı İranlı müellifler, İbn Sina’nın yaşadığı bölgenin bir kısmı ile vefat ettiği şehir olan Hemedan’ın şu anda İran sınırları içinde bulunduğundan bahisle onun İranlı sayılması gerektiğini iddia etmektedirler. Bu husus son derece yanlıştır. Bir kişiyi yaşadığı zamana göre değerlendirmek gerekir. İbn Sina’nın doğduğu ve yaşadığı yerler Türklerin yoğun meskûn olduğu yerlerdir. Buralarda çok Türk devletleri kurulmuştur. Daha düne kadar bu topraklar Sovyetler Birliği sınırları içindeydi. O zaman İbn Sina’yı Rus mu kabul edeceğiz?

Arapça ve Farsça eserler verdi?
Pek çok Batılı yazarlar -birkaç istisna dışında- ciddi araştırmalar yapmadan, İbn Sina’yı eserlerini Arapça kaleme aldı diye Arap, ömrünün son günlerini İran şehirlerinde geçirdi ve Farsça risaleleri var diye de İranlı saymaya devam etmişlerdir.

Ancak onun milliyeti konusunda bazı Batılı ilim adamları da hakkını teslim etmektedirler. Özellikle M. Watt, İbn Sina’nın “Türk kanı” taşıdığını itiraf etmektedir. (Bkz. M. Watt, İslam Felsefesi ve Kelamı, çev. Süleyman Ateş, Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yay., s. 90, Ankara, 1968)

Fakat, Ortaçağ’da Anglo-Sakson, Cermen, İtalyan, İskandinav vb. birçok ırklara mensup Batılı, eserlerini hep Latince yazmışlardır. Kimse bunları Latin saymamaktadır. Kaldı ki İslam coğrafyasında yaşayan, bilim ve felsefeye hizmet etmiş farklı din ve topluluklardan olan bütün bilginler eserlerini ekseriya Arapça kaleme almışlar, az da olsa Farsça risaleler de vücuda getirmişlerdir.

Nitekim bu bağlamda eserlerini Arapça yazan Hıristiyan Süryanilerden Yuhanna İbn Maseveyh, Meta İbn Yunus; Yahudi Masercuveyh, İbn Meymûn; İranlı Nevbahat, İbn Mukaffa, Osmanlı Türklerinden Molla Fenari, İbn Kemal ve Ebussud’a Arap denilemezse Maveraünnehr Türklerinden Buharalı İbn Sina’ya da Arap denilemez. İbn Sina’nın eserlerini Arapça yazmış olması ırken Arap olmasını icap ettirmiyorsa, Farsça birkaç risale yazmış olması da diye ırken Perslik isnadı için bir sebep teşkil edemez.

Bizi TWİTTER‘da takip etmek için tıklayın:@HaberEnteresan
Bizi FACEBOOK‘ta takip etmek için tıklayın:Enteresan Haber
Bizi İNSTAGRAM‘da takip etmek için tıklayın:enteresanhaberci

Etiketler: , , , , , , ,

BİZE YAPILANLARI SİZ UNUTTUNUZ BİZ UNUTMADIK
SON EKLENEN TARİH YAZILARI