Enteresan Haber

Golan yada Cevlan’ı işittiniz mi? “Golan Tepeleri” denen yer Bayat Türkmenleri’nin vatanıdır!
HABER » Biliyonmu » Golan yada Cevlan’ı işittiniz mi? “Golan Tepeleri” denen yer Bayat Türkmenleri’nin vatanıdır! » Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 0:22

Golan yada Cevlan’ı işittiniz mi? “Golan Tepeleri” denen yer Bayat Türkmenleri’nin vatanıdır!

Bugün “Golan” denen bölge, Birinci Dünya Harbi’nin sonlarına kadar Şam sancağımıza bağlı olan ve o zamanki telâffuzumuzla “Cevlân” dediğimiz nahiyedir; başında uzun seneler, hattâ asırlar boyunca İstanbul’dan gönderilen Enderun’dan yahut Mekteb-i Mülkiye’den yetişmiş idareciler bulunmuştur.

Golan’ın yahut Cevlân’ın bizim için çok daha önemli bir başka özelliği vardır: Bölgede 11. asırdan, yani bin seneden buyana ’in, yani ’ın “Bayat” aşiretine bağlı Türkmenler’in yaşamakta olması!

Golan Tepeleri’ndeki Türk varlığının geçmişini kısaca anlatalım:
11. asırda Asya’dan ve İran taraflarından aşiretler halinde batıya doğru yürüyen Türk aşiretleri önce ’a ve Suriye’ye gitmişler, buralardaki otlaklar hayvanlarının ihtiyacını karşılayacak genişlikte olmadığı için gelenlerin ekseriyeti Güneydoğu üzerinden Anadolu’nun iç kısımlarına geçmişti.

Daha kalabalık bir grup, Savaşı’nın ardından ve Alparslan’ın ardından tahta geçen Melikşah’ın iktidar senelerinde Uvakoğlu Atsız’ın liderliğinde Suriye’ye gitti. Burada yerleşen Türk boylarının en kalabalık grubunu “Halep Türkmenleri” veya “Şam Bayatları” denen Türkmen aşireti teşkil ediyordu…

’ın 24 boyundan biri olan Bayatlar’a mensup olan Şam Bayatları, Halep ile çevresini yurt edindikten sonra hem Selçuklu, hem de devirlerinde kış aylarını Halep taraflarında geçirdiler ve her yaz yaylaya çıkmak için Sivas’a kadar uzandılar. Bu gidiş-gelişler devletin vergi tahsil edip asker sağlamak maksadıyla aşiretleri zorunlu iskâna tabi tutmasına kadar yüzyıllarca devam etti.

Bayatlar ile beraber Suriye’ye giden Salur boyu da yine asırlarca Halep ile Sivas arasında mekik dokudu. Üsküdar’daki Valide Camii için hazırlanan vakfiyenin en önemli gelir kaynağını, mecburî iskâna tâbi tutulan bu iki aşiretten alınan vergiler teşkil edecek, aşiretler vergi kayıtlarında “Yeniil” diye geçeceklerdi.

Suriye’de bugün iki milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen ve bir kısmı savaşın ardından Türkiye’ye sığınan Türkmen nüfusun ekseriyetinin anadili zaten Türkçe’dir. Bölgenin yerle bir olmasına kadar Halep, Humus, Lâzkiye, Rakka ve Deraa’da yaşayan Türkmenler’in yanısıra 1967 Savaşı’na kadar Suriye toprağı olan ve şimdi İsrail’in işgali altında bulunan Golan’da artık az da olsa Türkmen nüfus vardır ve Golan Türkmenleri de ’a mensup Bayat aşiretinin mensuplarıdır.

Bizi TWİTTER‘da takip etmek için tıklayın:@HaberEnteresan
Bizi FACEBOOK‘ta takip etmek için tıklayın:Enteresan Haber
Bizi İNSTAGRAM‘da takip etmek için tıklayın:enteresanhaberci

Etiketler: , , , , , , ,

EN ÇOK OKUNAN İLGİNÇ BİLGİLER