Enteresan Haber

EN ÇOK OKUNAN TARİH YAZILARI
İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİ
TARİHTE KİMDİR KİMLERDİR
BU UTANÇ BİZE YETER
HABER » Tarih » Bakın Yezid in sonu ne olmuş » Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2019 1:30

Bakın Yezid in sonu ne olmuş

Bakın Yezid in sonu ne olmuş

Emir Timur, 1400 yılının son baharında Suriye yi fethetti. Şam a girdiğinde de Muaviye ve Yezid in süslü mezarlarını yerle bir ettirdi. Yezid in mezarını açtırıp kemiklerini yaktırdı. Sahabe olduğu için Muaviye nin cenazesine dokunmadı.

Muaviye, ölümünden az önce hilafet makamını oğlu Yezid e bıraktı. Yezid in halifeliği İslâm ümmetinin tamamı tarafından benimsenmedi. Yezid otoritesini sağlamak için Hazreti Hüseyin ve ailesini Kerbela da kılıçtan geçirip şehit ettirdi.

Olayı protesto edip isyan bayrağı açan Müslümanlara karşı çok sert tedbirler aldı. Medine ve Mekke yi bastı, günlerce yakıp yıktı. Yezid in baskısından Kabe de payını aldı, harap oldu. Kabe yi yıkması dahi isyanı bastırmaya yetmedi. İslâm şehirleri kin ve ihtirastan paylarına düşen yıkımı gördü.

Yezid in iktidarı / hilafeti 3 yıl sürdü

Ama babası Muaviye ve kendisinin yaptığı zulüm İslam dünyasının bölünmesine yol açtı. Ümmetin çoğunluğu Muaviye ve Yezid in adını hayırla anmadı, yaptıklarını onaylamadı, hatta diş biledi. Bazı İslam hükümdarları, Muaviye nin ve Yezid in mezarlarını açtırıp intikam almayı denedi.

İlk Mezar Açmalar Abbasiler Dönemi nde…

Dönemin kaynaklarına göre, ilk mezar açılması Abbasiler döneminde gerçekleşti. Abbasi kökenli Halife Seffâh, Emevi halifeleri nin tamamının mezarlarının açılmasını emretti. Cenazelere kısas uygulanacak ve sonra da yakılacaktı.

Yeni gömülenlerin cesetleri bozulmamıştı. Cesetler boyunlarından asıldı ve kırbaçlandı. Daha eski mezarlarda yatanlar çürümüştü. Yezid in mezarı açıldığında sadece kemiklerinin kaldığı görüldü. Bütün cesetler ve kemikler bir araya getirilip yakıldı, külleri rüzgârda savruldu.

Timur un Yezid in mezarına yaptıkları

Edirneli Oruç Bey, Tevarih-i Âl-i Osman adlı eserinde Timur un yaptıklarını anlattı. Olay, Evliya Çelebi nin ünlü Seyahatname sinde de ayrıntılarıyla aktarıldı.

Emir Timur, 1400‘ün sonbaharında, Halep, Humus ve Şam ı ele geçirdi. Yazılanlara göre, Timur sadece Yezid in mezarını açtırıp kemiklerini çıkartmakla kalmadı. Yezid e saygı gösteren, hilafetini tanıyan binlerce insanı da kılıçtan geçirtti, diri diri yaktırdı.

Timur Yezid i sahabe sanan askerleri yaktırarak öldürttü…

Yezid in kabrinin açılması emrini yerine getirecek askerlerden bir istek geldi. Kaynaklarda yazıldığına göre, müteveffa halifenin cesedi bozulmamıştı. Askerler yanılgı içinde, Yezid in ‘sahabe’ olduğunu ileri sürüp, cesedine eziyet edilmemesini, affedilmesini savundu.

Emir Timur, isteği duyunca celallendi ve cesetle beraber, 13 askerinin de yakılarak öldürülmesini emretti. Yezid in cesedi ateşe verildi, külleri havaya savruldu.

Boşaltılan mezara askerlerinin çişlerini, büyük abdestlerini yapmalarını buyurdu. Sonra da mezarın üstü kapatılıp yeri kaybedildi. Yine tarihçilerin yazdığına göre, Yezid e saygı duyan, gösteren binlerce kişi yaktırarak cezalandırdı.

Muaviye nin mezarı açılmadı, süslü, altın kubbeli kabrini yerle bir ettirdi ve ortadan kaldırttı

5 asır sonra tarih tekerrür etti, Emir Timur un Semerkant taki mezarı açıldı. Stalin in emri yerine getirildi. Mumyalanmış cesedi uzun uzadıya incelendi. Hatta bir grup ortopedist tetkiklerinin sonucunu rapora döktü. Rapora göre; Timur un bir ayağı diğerinden uzundu, bu yüzden topallıyordu. Geniş omuzlu, iri parmaklı ve ortadan biraz uzun boya sahipti.

1400 Ekim inde Şam ı alan Timur, ilk Emevi halifesi Muaviye nin oğlu olan ve Hz Muhammed in torunu Hüseyin ile yakınlarının Kerbela da şehit edilmesine sebebiyet veren Yezid in Şam daki Emevi Camii nin yakınında bulunan Babü’s-sagır Mezarlığındaki kabrini açtırmış ve Yezid in kemiklerini yaktırmıştı. Bu sırada yıkım ve yok etme işinden Muaviye nin mezarı da nasibini almış ve ortadan kaldırılmıştı.

O dönem tarihçilerinin yazdıklarına göre, 1400 yılının sonbaharında önce Halep ile Humus a ardından da Şam a giren Timur, Şam da üzerlerine derme çatma kulubelerin yapılmış olduğu bazı kişilerin mezarları olduğunu öğrendi.

Ama bu mütevazı mezarların hemen ilerisinde, Emevi Camii nin yakınında bulunan kubbeli ve son derece gösterişli bir mezarında Muaviye nin oğlu Yezid e ait olduğunu öğrenince hiddetlendi ve ”Sahabe mezarlarının kulübeler kondurmuş, peygamber efendimizin torununu katletmiş bu adama saray gibi mezar yapmışsınız” diyerek Yezid in türbesinin derhal yıkılmasını, toprağının elli arşın kazılarak Kızıldeniz e dökülmesini buyurdu ve askerinden binlercesini getirerek Yezid in mezarının üzerine işetti !

Timur un bu hareketi, sonraki asırlarda başka mezarların ortadan kaldırılmaları konusunda tam bir örnek teşkil edecek ve bu arada Muaviye ve Yezid in kaybolan mezarlarının yerlerinin bulunduğu yolunda ortaya yeni iddialar ortaya atılacaktı.

Şam ın en eski mezarlığı olan ve tarihi İslam ın ilk senelerine kadar uzanan Babüs-sagır da şimdi her 20-25 senede bir Muaviye ile Yezid e ait oldukları ileri sürülen mezarların bulunduğu söyleniyor, bu mezarlar Şii ler tarafından tahrip ediliyor ve bunları birkaç sene sonra başka mezar iddiaları takip ediyor. Babüs-sagır da 1990 larda ortaya çıkartıldığı ve Muaviye ye ait olduğu iddia edilen son mezarın başında ise, tahripten korunması için şimdi askerler nöbet tutuyorlar…

En başta Edirneli Oruç Bey olmak üzere, eski devir tarihçileri, Timur un 1400 yıl Ekim inde Şam ı almasından hemen sonra Yezid in mezarına yaptıklarını uzun uzun anlatırlar… Evliya Çelebi ise, meşhur “Seyahatname” sinin dokuzuncu cildinde korku filmini andıran ama rengarenk sahneler nakleder ve Timur un sadece mezarı tahrip etmekle kalmadığını, Yezid e saygı gösteren binlerce kişiyi de yaktırdığını anlatır.

Evliya Çelebi nin bu konuyla ilgili yazdıkları

Aşağıda, Evliya Çelebi nin bu konuda yazdıklarının bir bölümünü günümüz Türkçesi ne naklederek veriyoruz :
“…Timur, Şam ı aldıktan sonra Emevi Camii ine gelip Yezid in yolundan gidenlere ‘Burayı taht merkezi yapmaya karar verdim ama yapayalnızım. Beni evlendirin, el sürülmemiş öyle güzel bir kız bulun ki cihanda benzeri olmasın’ dedi.

Yezid in yolundan gidenlerin şeyhi ‘Padişahım şayet cariyen olmasına tenezzül buyurursan benim kızımı al!’ diye öne çıktı, Timur bunu kabul edip kırk gün kırk gece düğün yaptı. Öyle bir şenlik odu ki, koskoca Şam da tek bir çadır dahi kuracak yer kalmadı.

Timur, kırk birinci gün, Yezid in yolundan gidenlerin bütün şeyhlerini huzuruna kabul edip genç karısı ile Emevi Camii nin yakınında gerdeğe girmek istediğini söyledi.

Yezid in şeyhleri hemen “Olmaaaz! Bu kadar kalabalık içerisinde Züleyha gibi güzel olan o kızın avret yerini keşfetmeye kalkarsanız şeyhimizin namusu incinir” dediler. Bu sözü işiten Timur “Bre mel’unlar” diye haykırdı.
“Hazreti Peygamber in mübarek soyundan gelen İmam Hüseyin i Kerbela da şehit edip mübarek başını şehir şehir dolaştıran, evladını susuzluktan helak eden, soyundan gelenleri orda burda teşhir eden siz değil misiniz?”

“Bunları yapmaya utanmadınız da şimdi şu mel’un herifin nikahlayıp aldığım kızı ile kapalı bir yerde gerdeğe girmemden mi utanıyorsunuz? Bre sizin ırzınız nedir? Söyleyin bana, ne şekilde katledeyim?”

Askerine emretti, her taraftan odun getirtip Yezid in yolunda gidenleri Nemrud ateşi içinde bıraktı. Sonra gidip Yezid in kabrini açtırdı. Cesedin hala bozulmadığını gören bazı askerlerinin “Sultanım, bu Yezid ne de olsa sahabedendir, affeyle!” demelerine daha da hiddetlendi, bir ateş daha yaktırdı, Yezid in cesediyle beraber 13 kişiyi orada ateşe attı ve Yezid in küllerini havaya savurttu. Bu iş bitince de bütün askerlerini çağırtıp mezarın üzerine işetti.

BU YAZILARIDA BEĞENEREK OKUYACAKSINIZ
Halifeliği üç yıl sürdü ama zulmü asırları aştı ! Yezid‘in ölüm rivayetleri ! Yezid nasıl öldü
Emevi dini nedir ? Nasıl kuruldu ? Ne yapmıştır ?
Müslamanları Şii ve Sünni olarak ikiye ayrılmasına neden olan olay: Kerbela Olayı
Komünizm’in ataları olarak bilinen Karmatiler kimdir, kimlerdir? İslamı nasıl kana buladılar?
Arapların Türklere yaptığı katliamlar ve ihanetler
Talas Savaşı nedir? Talas Savaşı’nın tarihçesi, nedeni, önemi sonuçları

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN
Bizi TWİTTER‘da takip etmek için tıklayın:@HaberEnteresan
Bizi FACEBOOK‘ta takip etmek için tıklayın:Enteresan Haber
Bizi İNSTAGRAM‘da takip etmek için tıklayın:enteresanhaberci

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BİZE YAPILANLARI SİZ UNUTTUNUZ BİZ UNUTMADIK
SON EKLENEN TARİH YAZILARI